learning-by-experience

Learning by Experience

MBC Coaching yaşayarak öğrenme modelimizde, öğrencilerimiz standart dil okullarındaki sınıf ortamından çıkartılır, yabancı dillerini yerel hayatın içinde ve yerel kültürü tanıyarak kullanmaları sağlanarak geliştirilir ve böylelikle dile olan gereksinimlerinin farkındalıkları arttırılır.

Programda, öğrencilerimize öğretilen kalıp ve gramerler doğrultusunda verilen günlük görevleri yerine getirmeleri sağlanır. Öğrencilerimiz aldıkları görevleri 5 kişilik takımlar halinde ve yerel eğitmenler gözetmenliğinde hayatın içine girerek, yerel halkla diyalog kurarak tamamlarlar.

Program boyunca verilen tüm görevler, programın gerçekleştiği ülkenin önde gelen üniversiteleri ile birlikte hazırlanarak, üniversitenin ilgili birimlerinden gözetmenlerce denetlenerek sürdürülür. Program sonunda verilen sertifikalar ilgili üniversiteler tarafından onaylanarak uluslararası geçerliliği sağlanır.

Learning by Experience

LEARNING BY EXPERIENCE LONDON

LEARNING BY EXPERIENCE OXFORD

LEARNING BY EXPERIENCE NEW YORK

LEARNING BY EXPERIENCE BOSTON - MIAMI

MBC Coaching tüm organizasyonlarını uluslararası sertifika programına bağlar.

Formu Doldurun Biz Sizi Arayalım